lottery

شماره پرونده لاتاری یا شماره سفارش لاتاری چیست؟

/
حتما در هنگام ثبت نام لاتاری گرین کارت امریکا از طریق کارت س…

خدمات و مزایای مجموعه کارت سبز

/
۱- انجام امور توسط مجموعه معتبر و ثبت شده⁣ ۲- سامانه آنلاین و در…

الویت برندگان برای مصاحبه و تکمیل مدارک

/
در شرایط فعلی کرونا سفارت های آمریکا به دنبال پیش بردن امور مربوطه …

روند کاری سفارت های آمریکا

/
اکنون که برندگان لاتاری درصدد انتخاب سفارت مناسب برای …

خدمات ویرایش عکس

/
کارت سبز با داشتن تخصصی فنی لازم در خصوص ابزارها و ترفندهای مور…

ترجمه فارسی به انگلیسی

/
مجموعه کارت سبز در زمینه ترجمه تخصصی در بخش ترجمه فارسی و ترجمه تخ…

ترجمه ست اداری

/
اهمیت زبان انگلیسی امروزه بر کسی پوشیده نیست، چرا که، انگلیسی دومین زبان…

ترجمه انگلیسی به فارسی

/
  مجموعه کارت سبز در زمینه ترجمه تخصصی در بخش ترجمه تخصصی…