فرم ویرایش عکس


توجه :

کسانی که ثبت نام لاتاری داشته اند نیازی به ارسال مجدد عکس در این قسمت ندارند و باید از گزینه ویرایش مشخصات سفارش عکس ارسال کنند،

این بخش مخصوص کسانی است که فقط سفارش ویرایش عکس دارند.

مشخصات عکس ارسالی جهت ویرایش

نیم تنه در عکس مشخص باشد، عکس با فاصله گرفته شود

فضای بالای سر و اطراف شانه ها باید کامل معلوم باشد

کیفیت عکس واضح، بدون تاری، سایه و روتوش باشد

عکس باید کاملا تمام رخ و رو به دوربین باشد

پس زمینه عکس سفید یا روشن باشد

از ارسال عکس های سلفی و 3 در 4 و غیر از شرایط فوق خودداری شود

برای عکاسی می توانید به مجموعه مراجعه نمایید

 

دقت نمایید فقط تصاویر با فرمت های png, jpg, jpeg قابل قبول می باشند

نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید، توجه نمایید در صورت عدم پرداخت سفارش شما برای مرحله بررسی و ثبت نام قرار نمی گیرد

پرداخت هزینه ثبت نام

موضوع هزینه تعداد جمع

هزینه نهایی

نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید