فرم ویرایش عکس


مشخصات عکس ارسالی جهت ویرایش

نیم تنه در عکس مشخص باشد، عکس با فاصله گرفته شود

فضای بالای سر و اطراف شانه ها باید کامل معلوم باشد

کیفیت عکس واضح، بدون تاری، سایه و روتوش باشد

عکس باید کاملا تمام رخ و رو به دوربین باشد

برای عکاسی می توانید به مجموعه مراجعه نمایید

 

دقت نمایید فقط تصاویر با فرمت های png, jpg, jpeg قابل قبول می باشند

نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید، توجه نمایید در صورت عدم پرداخت سفارش شما برای مرحله بررسی و ثبت نام قرار نمی گیرد

پرداخت هزینه ثبت نام

موضوع هزینه تعداد جمع

هزینه نهایی

نوع پرداخت خود را انتخاب نمایید