استعلام نتایج لاتاری 1401

فرم استعلام نتایج لاتاری گرین کارت 2024

(ثبت نامی های مهر و آبان 1401)


انتخاب روش استعلام

لطفاً یکی از روش های زیر را برای مشاهده جواب لاتاری انتخاب کنید

کد رهگیری لاتاری (Confirmation Number) :

کد رهگیری ۱۶ رقمی که هنگام ثبت نام لاتاری دریافت نموده اید و با عدد 2024 شروع میشود را وارد کنید :

نام خانوادگی به انگلیسی (Last Name) :

فامیلی ثبت نام کننده اصلی لاتاری را به انگلیسی وارد کنید :

سال تولد به میلادی (Year of Birth) :

سال تولد ثبت نام کننده اصلی لاتاری را به میلادی وارد کنید :

شماره موبایل :

شماره موبایل ثبت نام کننده اصلی لاتاری را وارد کنید :

فایل ثبت نام :

فایل PDF ثبت نام یا تصویر پرینت ثبت نام خود را آپلود کنید :

شماره موبایل :

شماره موبایل خود را وارد کنید :

در صورتیکه کد رهگیری 16 رقمی (Confirmation Number) خود را گم کرده اید، برای بازیابی نتیجه، موارد زیر را دقیقاً طبق اطلاعاتی که زمان ثبت نام وارد نموده اید، تکمیل کنید

نام خانوادگی به انگلیسی (Last Name) :

نام خانوادگی را به انگلیسی وارد کنید :

نام به انگلیسی (First Name) :

نام را به انگلیسی وارد کنید :

تاریخ تولد به میلادی (Date Of Birth) :

تاریخ تولد را به میلادی وارد کنید :

ایمیل (Email) :

ایمیلی که هنگام ثبت نام استفاده نموده اید را وارد نمایید :

شماره موبایل :

شماره موبایل خود را جهت دریافت پیامک وارد نمایید :


نتیجه لاتاری گرین کارت آمریکا پس از تکمیل فرم فوق، توسط کارت سبز به ترتیب اولویت به شماره موبایل وارد شده پیامک خواهد شد.

افراد متاهلی که به صورت دو شانسه ثبت نام کرده اند، می بایست برای خود و همسرشان به صورت جداگانه درخواست استعلام نتایج ثبت کنند.

افراد 18 تا 21 سالی که به صورت مستقل ثبت نام کرده اند، باید درخواست جداگانه نتایج در سایت ثبت کنند.


**زمان اعلام نتایج لاتاری 2024**

تکلیف برندگان لاتاری ۲۰۲۴ یا همان نتایج لاتاری ۱۴۰۱ که در مهر و آبان سال ۱۴۰۱ (اکتبر ۲۰۲۲) ثبت نام شده اند، در ماه May سال ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) منتشر می شود. متقاضیان محترمی که در لاتاری ۲۰۲۴ ثبت نام کرده اند می توانند با مشخصات مندرج در پرینت نهایی ثبت نام خود، پیگیری جواب لاتاری را در سایت کارت سبز مشاهده کنند.

برای مشاهده جواب لاتاری ۲۰۲۴ به کد رهگیری ۱۶ رقمی (Confirmation Number)، نام خانوادگی به لاتین، و سال میلادی تولد (مطابق با مشخصات وارد شده در فرم ثبت نام لاتاری گرین کارت) نیاز است، و همینطور این امکان در سایت کارت سبز فراهم شده که بدون وارد کردن کد پیگیری و صرفاً با آپلود رسید ثبت نام یا فایل PDF درخواست بررسی نتیجه ثبت شود. همچنین عزیزانی که فایل ثبت نام را گم کرده اند، می توانند از طریق گزینه بازیابی کد رهگیری کارت سبز، نسبت به بررسی جواب لاتاری اقدام نمایند.