فرم ساخت رزومه شغلی

  • رزومه بین المللی مدرک مهمیست که داشتن آن، برای افرادی که به دنبال شغل در کشورهای خارجی هستند، ضروریست. یک رزومه استاندارد، شامل اطلاعات شخصی، تحصیلی، تجربیات کاری و مهارت‌های فردیست.ارزش رزومه بین المللی در این است که به متقاضیان کاریابی کمک کند تا به راحتی و با اعتماد به نفس، به شغل دلخواه خود در کشور مدنظر دست یابند. همچنین، رزومه بین المللی نشان دهنده توانایی فرد در کار با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف است و کارفرمایان نیز می توانند از طریق بررسی آن، بهترین فرد را در پست شغلی مد نظرشان جذب نمایند.
  • در کارت سبز با توجه به آگاهی از فرهنگ و زبان کشور مدنظر، رزومه ای استاندارد و در خور شرایط متقاضیان به آنان ارائه میگردد. با توجه به اینکه رزومه بین المللی برای کاریابی یک مدرک حیاتیست، لازم است که با دقت و با استفاده از الگو‌های مناسب، آن را تدوین کرده و به روز نگه داشت که این کار توسط کارشناسان با تجربه و کاربلد کارت سبز برای متقاضیان رزومه نویسی انجام می گردد.

توجه :

هرچه این فرم را کامل تر و دقیق تر پر کنید رزومه شما دقیق تر آماده می شود