دریافت نوبت اینترنتی برای مراجعه حضوری عکاسی

عکاسی و ویرایش

مشخصات

انتخاب زمان مراجعه

یک روز را انتخاب کنید

بازه های زمانی این روز

ملاحظات رزرو زمان مراجعه حضوری

20 دقیقه

میانگین زمان انجام خدمات

50,000 تومان بیعانه

مابقی مبلغ در محل

لطفا در انتخاب زمان و تایم خود دقت بفرمایید

مبلغی به عنوان بیعانه برای رزرو وقت دریافت می گردد

در صورت عدم مراجعه با لغو نوبت مبلغ رزرو مستردد نمی گردد

در صورت نیاز به جابجایی وقت، به شماره تلگرام 09391324467 پیام دهید

مراجعه در ساعات خارج از زمان تعیین شده پذیرفته نمی باشد

هزینه عکاسی 90 هزار تومان

هزینه عکاسی + ویرایش 130 هزار تومان

تکمیل اطلاعات

یک + هفت