فرم ارزیابی ویژه متقاضیان دریافت ویزای کانادا

  • پاسخ فرم ارزیابی طی 7 تا 10 روز کاری در پنل شما قرار خواهد گرفت
  • تکمیل این فرم به معنای دریافت مشاوره نیست و صرفا یک نگاه کلی به شرایط شما و پیشنهاد دریافت ویزای مطابق با شرایط شماست.
  • برای دریافت زمان مشاوره میتوانید در منو بر روی گزینه دریافت مشاوره مهاجرت کلیک کنید.
  • برای ارزیابی دقیق فرم را با دقت کامل پر کنید.
  • این فرم توسط کارشناسان مجرب و ماهر مجموعه کارت سبز بررسی خواهد شد.
  • هزینه بررسی فرم ارزیابی مبلغ 200 هزار تومان میباشد.

توجه :

هرچه این فرم را کامل تر و دقیق تر پر کنید نتیجه ارزیابی شما دقیق تر می شود


?>