ویزای خانوادگی امریکا یکی از انواع ویزاهای مهاجرتی امریکاست که به شهروندان و افراد مقیم امریکا اجازه می دهد اقوام درجه یک خود را به امریکا ببرند و در کنار هم زندگی نمایند. همان طور که می دانید برای اقامت دائم و بدون محدودیت در ایالات متحده، باید ویزای مهاجرتی امریکا را بگیرید. اما برای اینکه مشمول ویزای خانوادگی امریکا محسوب شوید حتما باید یکی از اقوام درجه یک شما شهروند یا مقیم امریکا باشد و برای شما درخواست ویزای خانوادگی دهد.

در واقع اگر قصد دارید توسط یکی از اعضا خانواده اتان که ساکن یا شهروند امریکاست، به ایالت متحده مهاجرت کنید، آن شخص باید برای شما درخواست ویزای خانوادگی امریکا یا همان Petition دهد و اعلام کند که در امریکا از شما حمایت مالی می کند. بنابراین باید مدنظر داشته باشید اگر شخص مورد نظر خود توانایی مالی لازم در امریکا را ندارد، درخواست ویزای خانوادگی امریکا شما با مشکل مواجه خواهد شد.