فرم پلن سفر

برای ویزای توریستی امریکا و کانادا بسیار حائز اهمیت است که جزئیات سفر خود را برای آفیسر شرح دهید و آفیسر با بررسی پلن سفر شما پی به علت سفر شما و قصد شما به بازگشت به کشور خودتان ببرد و از جزئیات موجود در سفر اطلاع کسب نماید.

متقاضیان ویزای توریستی میتوانند با تکمیل فرم زیر، سفارش نگارش پلن سفر خود را به کارشناسان کارت سبز بسپارند: