اگر با یک شهروند یا مقیم آمریکا ازدواج کرده اید و شما و همسرتان قصد دارید به طور دائم با هم در ایالات متحده زندگی کنید، موضوع مهمی که باید بدان توجه کنید گرفتن ویزا و گرین کارت آمریکاست. اصلا ویزای ازدواج آمریکا چیست؟ از چه طریق می توان ویزای ازدواج آمریکا را گرفت؟

ویزای ازدواج آمریکا برای همسر یک شهروند امریکایی یا فرد دارنده گرین کارت ایالت متحده (اصطلاحا مقیم آمریکا) صادر می شود و به او اجازه می دهد بعد از ورود به آمریکا، گرین کارت ایالات متحده را کسب کند.

همانطور که می دانید افراد با داشتن گرین کارت می توانند در هر نقطه از ایالات متحده زندگی و کار کنند و همچنین بعد از مدتی برای گرفتن تابعیت و شهروندی آمریکا اقدام کنند.