ویزای آمریکا – مهاجرت به آمریکا

اتحاد خانواده ­ها یک اصل مهم حاکم بر سیاست مهاجرتی آمریکا است. مهاجرت خویشاوندی به شهروندان و ساکنان قانونی آمریکا اجازه می­دهد تا اعضای خانواده شان را به آمریکا بیاورند.

مهاجران خویشاوندی یا به عنوان بستگان درجه یک شهروندان آمریکایی و یا از طریق سیستم ترجیح خانواده پذیرفته می شوند. در واقع ویزای آمریکا به بستگان درجه یک شهروند تعلق می گیرد.

درخواست کنندگان برای دسته بستگان درجه یک باید واجد استانداردهای سنی و اقتصادی لازم باشند. بستگان درجه یک یعنی:

 • همسر شهروند آمریکایی
 • فرزندان مجرد و زیر 21 سال شهروندان آمریکایی
 • پدر و مادر شهروندان آمریکایی. درخواست­ کننده برای اخذ ویزای والدین خود باید حداقل 21 سال داشته باشد.

صدور ویزا از طریق سیستم ترجیح خانواده هر سال به تعداد محدودی از افراد اعطا می شود و افراد خواهان مهاجرت و بستگان آمریکایی آنها باید واجد شرایط لازم باشند. سیستم ترجیح شامل این افراد می­شود:

 • فرزندان بزرگ سال مجرد و متاهل و خواهر و برادر شهروندان آمریکایی. درخواست­ کننده برای اخذ ویزای خواهر و برادر خود باید حداقل 21 سال داشته باشد.
 • همسر و فرزندان مجرد خردسال یا بزرگ­سال افراد ساکن در آمریکا ( LPR )

کنگره آمریکا به منظور حفظ تعادل تعداد کل مهاجران خویشاوندی ، سیستم پیچیده­ ای را برای تعیین تعداد ویزاهای قابل صدور در هر سال ایجاد کرده است. این تعداد از 480000 نفر شروع شده و با کاستن تعداد ویزاهای صادر شده برای بستگان درجه یک در سال گذشته و تعداد افراد دارای اجازه ویژه ورود به ایالات متحده (parole)، تعیین می­شود.

تعداد ویزاهای سیستم اولویت که در سال قبل استفاده نشده ­اند نیز به این تعداد اضافه می­شود. به این خاطر که ظرفیت صدور ویزا از طریق سیستم اولویت مشخص شود.
طبق قانون تعداد ویزاهای خویشاوندی صادر شده از طریق سیستم اولویت نباید کمتر از 226000 باشد.
تعداد ویزاهای بستگان درجه یک در هر سال معمولا بیش از 250000 است و در مجموع تعداد ویزاهای خویشاوندی از 480000 در سال بیشتر می­شود.

در سال مالی 2017 از کل دریافت کنندگان اقامت دائم،  66 درصد متعلق به مهاجران خویشاوندی بود.

اگر نیاز به مشاوره دارید به تلگرام لاتاری کارت سبز پیام دهید:

09391324467

انواع ویزای مهاجرتی آمریکا

ویزای خویشاوندی

اتحاد خانواده ­ها یک اصل مهم حاکم بر سیاست مهاجرتی آمریکا است. مهاجرت خویشاوندی به شهروندان و ساکنان قانونی آمریکا اجازه می­دهد تا اعضای خانواده شان را به آمریکا بیاورند.

مهاجران خویشاوندی یا به عنوان بستگان درجه یک شهروندان آمریکایی و یا از طریق سیستم ترجیح خانواده پذیرفته می شوند. در واقع ویزای آمریکا به بستگان درجه یک شهروند تعلق می گیرد.

درخواست کنندگان برای دسته بستگان درجه یک باید واجد استانداردهای سنی و اقتصادی لازم باشند. بستگان درجه یک یعنی:

همسر شهروند آمریکایی

فرزندان مجرد و زیر 21 سال شهروندان آمریکایی

پدر و مادر شهروندان آمریکایی. درخواست­ کننده برای اخذ ویزای والدین خود باید حداقل 21 سال داشته باشد.

صدور ویزا از طریق سیستم ترجیح خانواده هر سال به تعداد محدودی از افراد اعطا می شود و افراد خواهان مهاجرت و بستگان آمریکایی آنها باید واجد شرایط لازم باشند. سیستم ترجیح شامل این افراد می­شود:

فرزندان بزرگ سال مجرد و متاهل و خواهر و برادر شهروندان آمریکایی. درخواست­ کننده برای اخذ ویزای خواهر و برادر خود باید حداقل 21 سال داشته باشد.

همسر و فرزندان مجرد خردسال یا بزرگ­سال افراد ساکن در آمریکا ( LPR )

کنگره آمریکا به منظور حفظ تعادل تعداد کل مهاجران خویشاوندی ، سیستم پیچیده­ ای را برای تعیین تعداد ویزاهای قابل صدور در هر سال ایجاد کرده است.
این تعداد از 480000 نفر شروع شده و با کاستن تعداد ویزاهای صادر شده برای بستگان درجه یک در سال گذشته و تعداد افراد دارای اجازه ویژه ورود به ایالات متحده (parole)، تعیین می­شود.

تعداد ویزاهای سیستم اولویت که در سال قبل استفاده نشده ­اند نیز به این تعداد اضافه می­شود. به این خاطر که ظرفیت صدور ویزا از طریق سیستم اولویت مشخص شود.
طبق قانون تعداد ویزاهای خویشاوندی صادر شده از طریق سیستم اولویت نباید کمتر از 226000 باشد.
تعداد ویزاهای بستگان درجه یک در هر سال معمولا بیش از 250000 است و در مجموع تعداد ویزاهای خویشاوندی از 480000 در سال بیشتر می­شود.

در سال مالی 2017 از کل دریافت کنندگان اقامت دائم،  66 درصد متعلق به مهاجران خویشاوندی بود.

برای اخذ ویزای خویشاوندی لازم است یک شهروند آمریکایی و یا یک اسپانسر مقیم دائم در آمریکا برای یک خویشاوند در خواست دهد، مشروعیت رابطه خود با او را اثبات کند، حداقل­ های مالی را برآورده کند و متعهد شود که مسئول مالی اعضای خانواده­ اش از زمان رسیدن به آمریکا و یا تطبیق با وضعیت اقامت دائم در آمریکا (LPR) خواهد بود.

از طرف دیگر، خویشاوند خواهان مهاجرت به آمریکا هم باید الزامات مشخصی مثل انجام آزمایش های پزشکی و واکسیناسیون و ارائه سوابق مهاجرت یا ارتکاب جرم را برای اخذ ویزا برآورده کند و همچنین نشان دهد که برای تامین معاش خود وابسته به دولت نخواهد بود.

همسران و فرزندانی که مهاجر اصلی را همراهی یا دنبال می کنند یعنی کسانی که از سوی یک مقیم دائم و یا یک شهروند آمریکایی حمایت می­شوند به عنوان مهاجران فرعی شناخته خواهند شد. تعداد این مهاجران نیز با توجه به ظرفیت­ های ذکر شده در جدول بالا محاسبه می­شود.
یعنی بسیاری از ظرفیت ­های اختصاص ویزای آمریکا در این دسته توسط همسران و فرزندان استفاده می­شود.
برای مثال در سال مالی 2017، 65649 نفر در دسته «خواهر و برادر» شهروندان آمریکای پذیرفته شده اند اما تنها 22611 نفر از آنها واقعا خواهران و برادران شهروندان آمریکایی و باقی آنها در واقع همسر و فرزندان خواهران و برادران شهروندان آمریکایی بودند.

جدول 1: سیستم مهاجرت خانوادگی

دسته اسپانسر امریکایی نوع رابطه محدودیت تعدادی
بستگان درجه یک شهروند امریکایی بزرگ سال همسر، فرزند خردسال مجرد و والدین بدون محدودیت
تخصیص اولویت
1 شهروند آمریکا فرزندان بزرگ سال مجرد 23,400*
2A مقیم دائم همسر و فرزندان خردسال 87,900
2B مقیم دائم فرزندان بزرگ سال مجرد 26,300
3 شهروند آمریکا فرزندان بزرگ سال متاهل 23,400**
4 شهروند آمریکا خواهر و برادر 65,000***
به علاوه همه ویزاهای استفاده نشده از اولویت چهارم*
به علاوه همه ویزاهای استفاده نشده از اولویت های اول و دوم**
به علاوه همه ویزاهای استفاده نشده از همه اولویت ها***
تخصیص اولویت خانواده در سطح جهانی: 480000 ویزا به غیر از ویزاهای صادر شده برای بستگان درجه یک و افراد دارای اجازه ویژه، به علاوه ویزاهای صادر شده برای اشتغال.حداقل تعداد برای دسته­ های اولویتی: 226,000
مرجع: William A. Kandel, Permanent Legal Migration to the United States, (CRS Report No. R42866) (Washington, DC: Congressional Research Service, 2014)

1
2
3
1

بدون مدرک زبان

2

کم هزینه ترین راه مهاجرت

3

بدون نیاز به مدرک تحصیلی بالا

ویزای لاتاری گرین کارت

ویزای مهاجرتی گوناگونی یا لاتاری، در دهه 90 برای مهاجران از کشورهایی که کمترین نرخ مهاجرت به آمریکا را دارند توسط قانون مهاجرت و تابعیت ایجاد شد. هر سال 55000 ویزا به طور تصادفی به اتباع کشورهایی با کمتر 50000 مهاجر به آمریکا در 5 سال گذشته اختصاص می یابد.

از این تعداد، بیش از 5000 ویزای آمریکا در اختیار قانون کمک به آمریکای مرکزی و نیکاراگوئه قرار می­گیرد. بنابراین تعداد واقعی ویزاهای لاتاری 50000 در هر سال است. وزارت امور خارجه آمریکا برای سال 2020 در نظر داشت تا این 5000 ویزا نیز در اختیار برنامه ویزای لاتاری قرار بگیرد.

اگرچه برنامه ویزای گوناگونی یا لاتاری در اصل برای مهاجرت از ایرلند در نظر گرفته شده بود،(در 3 سال آغازین این برنامه دست کم 40 درصد از ویزاها به مهاجران ایرلندی اختصاص یافته بود)، حالا این برنامه برای بسیاری از افراد تنها راه گرفتن ویزای آمریکا است.

برای اقدام به گرفتن ویزای آمریکا از طریق لاتاری، فرد باید دارای دیپلم دبیرستان باشد و یا در 5 سال گذشته دست کم 2 سال تجربه کار در شغلی را داشته باشد که به حداقل 2 سال آموزش و تجربه نیاز دارد. همسر و فرزندان مجرد خردسال متقاضی اصلی نیز می­توانند به عنوان مهاجر فرعی وارد آمریکا شوند.

قرعه کشی به صورت کامپیوتری انجام می­شود و برندگان را انتخاب می­کند. ویزای آمریکا میان 6 منطقه جغرافیایی توزیع می­شود و مناطق با کمترین نرخ مهاجرت به آمریکا بیشترین تعداد ویزا را دریافت می­کنند. به کشورهایی با بیشتر از 50000 مهاجر به آمریکا در 5 سال گذشته ویزا تعلق نمی­گیرد.

تنها اتباع کشورهای مجاز به شرکت در لاتاری می­توانند برای این ویزا نام نویسی کنند. بیشترین شانس برای برنده شدن متعلق به افریقا و شرق اروپا است.

ویزای کاری مهاجرتی

ایالات متحده آمریکا راه­ های زیادی برای مهاجرت دائم یا موقت افراد با مهارت های ارزشمند به این کشور فراهم کرده است. ویزای آمریکا در این بخش به دو دسته ویزای کاری مهاجرتی و غیر مهاجرتی تقسیم می شود:

ظرفیت کلی برای مهاجرت شغلی دائم به آمریکا 140000 نفر در هر سال است. این تعداد شامل مهاجران به علاوه همسر و فرزندان خردسال و مجرد آنها است و به این ترتیب تعداد واقعی مهاجران شغلی در هر سال کمتر از 140000 نفر است. این تعداد ویزا در 5 دسته اولویت بندی می­شود؛ جزئیات آن در جدول 2 ذکر شده است.

برای بعضی این دسته­ ها، کارفرما موظف است ابتدا بازار کار آمریکا را با توجه به شرایط مقرر شده توسط وزارت کار بسنجد و وزیر کار نیز باید تایید کند که درخواست­ کننده پیش از ارائه درخواست خود به بخش خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا ( USCIS) الزمات مشخصی را دارا بوده است.

در برخی موارد اسپانسر (کارفرما) می تواند از همان ابتدا درخواست خود را به USCIS ارائه کند و یا شخص خواهان مهاجرت خود شخصا درخواست دهد.

در آخرین مرحله شخص متقاضی برای دریافت ویزای مهاجرت و یا تطبیق وضعیت به اقامت دائم قانونی به کنسولگری یا سفارت ایالات متحده درخواست می­دهد.

در مرحله پردازش کنسولی، درخواست ویزای مهاجرت نمی تواند تا پیش از تایید بخش USCIS  ثبت شود. زمان لازم برای اخذ تطبیق وضعیت بسته به فوریت صدور آن ویزا بستگی دارد.

در سال 2017 از میان تمام ساکنان جدید آمریکا، 12 درصد متعلق به مهاجران شغلی بود.

ویزای آمریکا

جدول 2: سیستم اولویت مهاجرت شغلی دائم

دسته اولویت مشمولیت محدودیت تعدادی سالیانه
1 افرادی با مهارت های خاص در هنر، علم، تحصیل، تجارت و ورزش، استادان و محققان برجسته، مدیران چند ملیتی 40000*
2 افراد با درجه پیشرفته در یک حرفه یا مهارت و افراد با توانایی های استثنایی در هنر و ورزش و تجارت 40040**
3 کارگران ماهر با حداقل دو سال تجربه و آموزش، افراد حرفه ای و دارای مدرک دانشگاهی، دیگر کارگران ساده غیرموقت و غیرفصلی 4,040***
دیگر کارگران ساده به 5000 نفر محدود شده اند
4 کارکنان مذهبی، کارمندان پست های خدمات خارجی امریکا، کارمندان پیشین دولت امریکا و دیگر گروه های اتباع خارجی 9940
5 افرادی که از 500000 تا 1 میلیون دلار برای ایجاد حداقل 10 شغل تمام وقت سرمایه گذاری می کنند. برای درخواست های پس از 21 نوامبر 2019 میزان سرمایه گذاری به 900000 تا 1 میلیون دلار افزایش یافته است. 9940
به علاوه ویزاهای استفاده نشده از اولویت های چهارم و پنجم*
به علاوه ویزاهای استفاده نشده از اولویت اول**
به علاوه ویزاهای استفاده نشده از اولویت های اول و دوم ***
مهاجرت شغلی در طح جهانی: 140000 مهاجر اصلی و وابستگان آنها
مرجع: Kandel, William A. Kandel, Permanent Legal Migration to the United States, (CRS Report No. R42866) (Washington, DC: Congressional Research Service R42866, October 29, 2014)

قانون مهاجرت به آمریکا علاوه بر مشخص کردن تعداد ویزاها برای هر دسته، محدودیتی برای تعداد مهاجران به آمریکا از هر کشور نیز اعمال کرده است. در حال حاضر هیچ گروه مهاجرتی چه خویشاوندی و چه شغلی از هر کشور نمی­تواند بیشتر از 7 درصد کل تعداد مهاجران به آمریکا در هر سال باشد. این محدودیت برای کنترل الگوی مهاجرتی به آمریکا و جلوگیری از مصادره آن توسط یک گروه خاص وضع شده و به معنای آن نیست که تعداد مهاجران از هر کشور باید حتما به 7 درصد کل برسد.

ویزای غیرمهاجرتی آمریکا

مهاجرت به آمریکا - ویزای آمریکا

ویزای موقتی بشر دوستانه

ویزای بشردوستانه

وضعیت حفاظت شده موقت (TPS) به افرادی تعلق می­گیرد که در خاک آمریکا هستند. اما به خاطر بلایای طبیعی، شرایط غیرعادی موقتی و یا درگیری مسلحانه مداوم نمی­توانند به کشور خود برگردند. TPS به مدت 6، 12 و یا 18 ماه به کشورها اعطا می­شود و در صورت ماندگاری شرایط ناامن می­تواند تمدید شود اما این وضعیت لزوما به اقامت دائم (LPR) و یا دیگر اشکال مهاجرت تبدیل نخواهد شد.

عزیمت اجباری معوق (DED) از اخراج افرادی که کشورشان بی ثبات است و به همین علت ناتوان از بازگشت به کشور هستند، جلوگیری می­کند.

بر خلاف TPS که از سوی اساسنامه مجاز شناخته شده، عزیمت اجباری معوق در اختیار قوه مجریه است. این وضعیت نیز مانند TPS لزوما به اقامت دائم (LPR) و یا دیگر اشکال مهاجرت تبدیل نخواهد شد.

اقدام معوق برای کودکان (DACA) در سال 2012 در مورد افرادی که در سنی کمتر از 16 سال به آمریکا آورده و از 15 ژوئن سال 2007 در آمریکا ساکن شده اند تصویب شد.

طبق (DACA) این افراد اجازه داشتند به مدت حداقل دو سال برای کار قانونی در آمریکا زندگی کنند و از دبیرستان یا کالج فارغ­التحصیل شوند و یا مدرک معادل دریافت کنند و از ارتکاب جرم دور بمانند.

(DACA) به هیچ عنوان به وضعیت دائم قانونی تبدیل نمی­شود و هر دو سال نیاز به تمدید دارد.

دونالد ترامپ در سال 2017 این قانون را لغو کرد. اما بر اساس حکم یکی از دادگاه ها افرادی که پیش از لغو (DACA) مشمول آن شدند می­توانند اجازه کار خود را تجدید کنند. بنابراین از آمریکا اخراج نمیشوند.

برخی افراد می­توانند از طریق اجازه ویژه ورود به ایالات متحده (parole) به آمریکا وارد شوند. اما به عنوان پناهنده شناخته نمی­شوند و قادر به مهاجرت از طرق مختلف نخواهند بود. این افراد بنا به شرایط فوری بشردوستانه و یا منافع عمومی پذیرفته می­شوند.

ویزای کاری غیرمهاجرتی

این طبقه ب­ندی به کارفرما اجازه می­دهد تا اتباع خارجی را در مشاغل خاص و برای مدت محدود دعوت و استخدام کند. بیشتر کارگران موقت تنها مجاز به کار برای همان کارفرمایی هستند که آنها را دعوت و استخدام کرده و توانایی محدودی برای تغییر شغل دارند.

برای این کارگران بیش از 20 نوع ویزا وجود دارد :ویزای L-1 برای انتقالی­ های درون شرکتی، ویزای P برای ورزشکاران و افراد با مهارت­ های خاص، ویزای R-1 برای کارکنان مذهبی، ویزای A برای کارمندان دیپلماتیک، ویزای O-1 برای کارگران با مهار­ت­ های خارق العاده و نهایتا ویزاهای متنوع H برای کارگران از ساده تا بسیار ماهر.

طبقه ­بندی این ویزاها بر اساس الزامات مورد نیاز، مدت زمان کار، اجازه برای همراهی بستگان کارگر و دیگر عوامل صورت گرفته است. در بیشتر موارد کارگران باید در صورت انقضای مهلت و یا خاتمه یافتن شغل خود خاک آمریکا را ترک کنند.

البته بسته به نوع شغل و ملیت کارگر، کارفرما می­تواند برای اشتغال دائم اسپانسر کارگر شود. با این حال کارگر مجبور نیست برای حمایت شدن از جانب کارفرما برای او کار کند. او می­تواند هم زمان با زندگی و کار در آمریکا و با توجه به وضعیت فعلی غیرمهاجر خود و همچنین نوع مهاجرت مطلوبش برای اخذ اقامت دائم آمریکا اقدام کند.

مهاجرت به آمریکا - ویزای شغلی

ویزای آمریکا – ویزای شغلی

شهروندی ایالات متحده

شهروندی ایالات متحده آمریکا

شهروندی ایالات متحده

برای پذیرش تابعیت آمریکا فرد باید وضعیت اقامت دائم یا همان گرین کارت را برای حداقل 5  سال ( و یا 3 سال در صورت داشتن گرین کارت از طریق همسر یا برنامه اقدام برای خشونت علیه زنان، VAWA) داشته باشد.

استثناهایی برای شهروندی آمریکا وجود دارد اما برای اعضای ارتش آمریکا یا کسانی که در زمان جنگ به ارتش خدمت کرده اند، اعمال نمی­شود.

افراد برای گرفتن شهروندی باید دست کم 18 سال داشته باشند، اقامت مداوم و صلاحیت اخلاقی خود را نشان دهند، آزمون زبان و تاریخ آمریکا و تعلیمات مدنی را با موفقیت پشت سر بگذارند و هزینه درخواست را بپردازند.

❇️آینده ای سبز با کارت سبز❇️

🌐 لینک ثبت نام لاتاری: https://cartesabz.net/register/

☎️ تلفن ثابت: 02149374
📱 تلگرام لاتاری و واتساپ: 09391324467

📱ID تلگرام لاتاری: t.me/cartesabz

📱اینستاگرام لاتاری: ‏instagram.com/cartesabz

با توجه به شرایط کرونا، مراجعه حضوری با هماهنگي قبلي انجام مي شود.

آدرس: تهران، همت غرب، شهرک گلستان، بلوار کوهک، مجتمع تجاری اداری طوبی چیتگر، برج A شمالی، طبقه 9، واحد 4

6 پاسخ
 1. پرنیا گفته:

  تماس گرفتم برخوردتون خیلی محترمانه و خوب بود
  کارتون عالیه

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

× ثبت نام لاتاری نمیخوای امسال شانست رو امتحان کنی؟