ویزای کاری امریکا، یکی از متداول ترین روشهاییست که ایرانیان از طریق آن به امریکا مهاجرت می کنند و گرین کارت این کشور را دریافت می کنند. البته لازم به ذکر است که شماری از ویزای های کاری امریکا موقت و ویزای غیر مهاجرتی آمریکا هستند که در مقاله ویزای کاری موقت امریکا مفصل بدان پرداخته ایم.

طی هر سال مالی امریکا (اول اکتبر تا 30 سپتامبر)، تقریباً 140000 ویزای مهاجرتی مبتنی بر اشتغال بر اساس مفاد قانون مهاجرت ایالات متحده در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار می گیرد. همچنین در بعضی از مواقع همسران و فرزندان دارندگان ویزای کاری امریکا (مهاجرتی) می توانند آنان را همراهی کنند و یا بعدا به آنها ملحق شوند.