مراحل بعد از برنده شدن لاتاری

برندگان لاتاری گرین کارت چه کارهایی را باید انجام دهند؟

در صورت برنده شدن شما در لاتاری، توسط اداره مهاجرت آمریکا نامه ای دریافت نخواهید کرد، با شما هیچ ارتباطی بر قرار نخواهد شد. این فقط بر عهده ی متقاضی هست که به صورت آنلاین از برنده یا عدم برنده شدن خود مطلع شود.

در صورتی که با استعلام نتیجه لاتاری از قبولی خود در لاتاری مطمئن شدید می بایست مراحل بعد از قبولی لاتاری را طی کنید.

البته به این موضوع توجه داشته باشید که این که انتخاب شده باشید تضمین نمی کند که شما حتما گرین کارت یا همان کارت سبز را دریافت خواهید کرد. بلکه باید مراحل بعد از قبولی لاتاری را طی نمایید تا موفق به دریافت گرین کارت شوید.