بعد از برنده شدن در لاتاری، توسط اداره مهاجرت آمریکا نامه ای دریافت نخواهید کرد، با شما هیچ ارتباطی برقرار نخواهد شد. این فقط بر عهده ی متقاضی هست که به صورت آنلاین از برنده شدن یا عدم برنده شدن لاتاری خود مطلع شود.

برندگان لاتاری چکار باید بکنند؟

در صورتی که با استعلام نتیجه لاتاری کارت سبز از قبولی خود در لاتاری مطمئن شدید می بایست مراحل بعد از قبولی لاتاری را طی کنید. برندگان لاتاری ایران و برندگان لاتاری افغانستان می توانند از طریق کارت سبز پس از استعلام قبولی خود برای گردآوری برگ ها و اسناد موردنیازِ مهاجرت اقدام نمایند.

برندگان لاتاری آمریکا به مدت یک سال مهلت دارند تا مدارک موردنیاز خود را تهیه کنند اما بهتر است در همان روزهای اول کارهای خود را آغاز کنند تا اگر به تهیه مدرکی نیاز بود افراد مهلت کافی برای تهیه آن را داشته باشند.

برندگان لاتاری در ایران می توانند برای انجام هرچه سریعتر و بهتر کارهای مهاجرت به آمریکا به شرکت های مهاجرتی مجاز مراجعه نمایند.

کارت سبز برای شما عزیزان فیلم راهنمای برندگان لاتاری آمریکا را در اختیار قرار داده است.

توجه

قبولی در لاتاری تضمین نمی کند که شما حتما گرین کارت یا همان کارت سبز را دریافت خواهید کرد. بلکه باید مراحل بعد از قبولی لاتاری را طی نمایید تا موفق به دریافت گرین کارت شوید.