راهنمای تکمیل فرم ds-260

بعد از منتشر شدن نتایج ثبت نام لاتاری، افرادی که در این قرعه کشی برنده شده اند، باید نسبت به تکمیل فرمی با نام ds-260 اقدام کنند. این فرم اطلاعات کاملی از شرایط فعلی و زندگی افراد و سوابق مربوط به تحصیل و شغل آنها را در بر میگیرد.

بنابراین تکمیل دقیق فرم ds-260 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هرگونه وجود مغایرت، اشتباه و غلط در هنگام تکمیل این فرم می تواند باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل ریجکت شدن و دردسرهای متعدد شود.

راهنمای تکمیل فرم DS-260