ویزای SB1 آمریکا : بازگشت به اقامت دائم

ویزای SB1 آمریکا مختص آن دسته از افراد مقیم آمریکا یا همان دارندگان گرین کارت ایالات متحده است که به دلایل خارج از کنترلشان بیش از حد مجاز خارج از خاک آمریکا بوده و یا قادر به بازگشت نبوده اند. این ویزا به آنها اجازه خواهد داد که بدون مشکل وارد ایالات متحده شده و به اقامت خود بازگردند.

در واقع دارندگان گرین کارت مجازند نهایت تا یک سال بدون درخواست ورود مجدد و دو سال با داشتن برگه ورود مجدد یا همان reentry permit در خارج از ایالات متحده بدون مشکل اقامت کنند. در این صورت، گرین کارتشان معتبر باقی مانده و آنان میتوانند به راحتی به امریکا بازگردند و در فرودگاه امریکا اثبات نمایند که قصد ترک اقامتشان را نداشته اند. اما گاهی اوقات دارنده گرین کارت شرایطی را متحمل می شود که در این مدت قانونی قادر به بازگشت به امریکا نیست. در این صورت می بایست قبل از تهیه بلیط امریکا، برای اخذ ویزای SB1 آمریکا از سفارت اقدام کند.