ویزای مولتی کانادا : ویزای توریستی

ویزای مولتی کانادا به عنوان ویزای توریستی برای افرادی صادر می شود که قصد دارند برای مدت زمانی کوتاه به قصد تفریح، کار، دیدار با اقوام و … وارد کانادا شوند و پس از پایان اعتبار ویزا، به کشور خود بازگردند. در سالهای گذشته، کانادا تنها برای متقاضیان، ویزای توریستی از نوع مولتی صادر می نماید. و به همین خاطر است که اکثر ایرانیان ویزای توریستی کانادا را تحت عنوان ویزای مولتی کانادا می شناسند.

در واقع، فرد دارنده ویزای مولتی کانادا میتواند طی 10 سال (برای ایرانیان 5 سال) به هر تعدادی که تمایل داشته باشد وارد کانادا شود اما اجازه کار و تحصیل طولانی مدت در کانادا را نخواهد داشت.