نتایج لاتاری ۲۰۲۳ گرین کارت آمریکا

نتایج لاتاری ۱۴۰۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام  خواهد شد.

برای رزرو بررسی نتایج روی گزینه زیر کلیک کنید: