ویزای کاری موقت امریکا

ویزای کاری موقت امریکا، یکی از انواع ویزاهای غیرمهاجرتی، مختص افرادیست که قصد دارند به منظور کار و یا اشتغال برای مدت زمانی کوتاه در امریکا اقامت داشته باشند. اتباع کشورهای خارجی که تمایل دارند به قصد کار وارد ایالات متحده امریکا شوند، در مرحله اول باید ویزای امریکا را بگیرند. بنابراین افرادی که موفق به گرفتن ویزای کاری امریکا می شوند پس از اتمام اعتبار ویزای خود ملزم به ترک امریکا هستند.

ویزای کاری موقت امریکا

ویزای کاری موقت آمریکا