اروپا علی رغم اینکه دومین قاره کوچک دنیا پس از اقیانوسیه به حساب می‌آید، به دلیل قرارگیری در منطقه معتدل شمالی و به یمن وجود آب و هوای مناسب و برخورداری از اقتصاد قوی و رو به رشد همواره مقصد احتمالی علاقمندان به مهاجرت کشورهای آسیایی، آفریقایی و حتی آمریکایی است. در ایران و کشورهای همسایه نیز، مهاجرت به اروپا از دیرباز تا کنون خواهان زیادی داشته است.

مهاجرت به اروپا

دریافت اقامت اروپا

بنابراین در این مقاله از سایت کارت سبز به صفر تا صد مهاجرت به اروپا می‌پردازیم؛ اگر شما نیز به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد مهاجرت به اروپا هستید در این مقاله با ما همراه باشید. زیرا راهنمای جامع و کامل مهاجرت به اروپا، از انتخاب کشور مناسب و روش‌های مهاجرت به اروپا گرفته تا شرایط، مدارک لازم، هزینه و … در این مقاله ارائه شده است.