ارزیابی مهاجرت

هزینه های بعد از قبولی لاتاری

بعد از اتمام بخش ثبت نام لاتاری و پیمودن قسمت وابسته به شانس این روند، می بایست هزینه بعد از قبولی لاتاری را مطالعه و فرآیند مصاحبه و دریافت گرین کارت را به دقت طی کنید.

درصورتی که در زمان اعلام نتایج لاتاری، متوجه شدید که در لاتاری خوش شانس بوده اید و برنده شدید؛ می بایست برای پیشبرد روند دریافت گرین کارت آمریکای خود دقت کافی و همچنین تمکن مالی مناسبی داشته باشید.

زیرا بعد از برنده شدن در لاتاری می بایست هزینه های مختلفی را انجام دهید تا مدارک شما ترجمه شود و همچنین هزینه های مختلف واکسیناسیون، هزینه پزشک، پول مصاحبه سفارت و … را نیز پرداخت کنید.

هزینه بعد از قبولی لاتاری

هزینه های لازم بعد از قبولی در لاتاری