ویزای کاری کانادا

ویزای کاری کانادا یک مدرک قانونیست که به یک تبعه خارجی اجازه می دهد در داخل کانادا مشغول به کار شود. هر ساله، کانادا حدود نیم میلیون مجوز کار و ویزای کاری برای کارگران خارجی موقت در سراسر جهان صادر می کند.

کانادا مقصد نهایی بسیاری از اتباع خارجی است که به دنبال فرصت های شغلی بهتری برای آینده خود هستند. کار نیز هدف اول اشخاصیست که به دنبال مهاجرت به کانادا هستند.