اسپانسر در پروسه ویزاهای امریکا

اسپانسر در لغت به معنای حمایت کننده و در پروسه ویزاهای امریکا به شخصی اطلاق می شود که به دولت امریکا تضمین میدهد در صورت بروز مشکل مالی برای فرد متقاضی ویزا در امریکا از او حمایت مالی خواهد کرد و در این صورت عواقبی متوجه دولت نخواهد شد.

این شخص هم میتواند حقیقی و هم حقوقی باشد. داشتن اسپانسرشیپ امریکا تنها به یک نوع ویزا معطوف نمی شود و همه انواع ویزاهای مهاجرتی و غیرمهاجرتی امریکا کما بیش با این پروسه مواجه هستند که در ادامه به طور مفصل بدان می پردازیم.