یکی از دغدغه های مهاجرت برای خیلی از افراد می تواند هزینه های زندگی در کشور مورد نظر باشد. کسانی که قصد تحصیل و مهاجرت به کشور های خارج را دارند اگر از هزینه های زندگی در آن کشور مطلع باشند خیلی راحت تر می توانند در مورد رفتن و مدیریت های مالی تصمیم بگیرند و آمریکا هم از این قائده مستثنی نیست.

همه متقاضیان مهاجرت به آمریکا با این سوالات مواجه هستند که هزینه های اقامت در امریکا چقدر است؟ یا هزینه های خورد و خوراک در امریکا به صورت ماهیانه چقدر است؟ در این مقاله، هزینه زندگی در امریکا را بررسی خواهیم کرد.

هزینه زندگی در آمریکا

متوسط هزینه زندگی در آمریکا