ثبت نام لاتاری اتباع عراقی

اتباع عراقی و سایر کشورهای همسایه ایران بجز پاکستان می توانند در لاتاری ثبت نام کنند. عراق جزء کشورهای مجاز هست که در این سالها مجاز به شرکت در لاتاری گرین کارت آمریکا بوده است و ثبت نام لاتاری اتباع عراقی ساکن ایران یا عراق یا سایر کشورها ممکن می باشد.

لاتاری گرین کارت امریکا به معنای قرعه کشی است که اداره مهاجرت امریکا هر سال از بین متقاضیانی که ثبت نام کرده اند، انجام می دهد و برای 55000 نفر گرین کارت صادر می نماید. گرین کارت یک مدرک معتبر است که دارنده آن به عنوان مقیم دائم امریکا شناخته می شود.

ثبت نام لاتاری اتباع عراقی مشابه ایرانیان است. حتی مراحل کاری برندگان لاتاری از دو کشور یکیست، لذا منعی برای دریافت گرین کارت آمریکا برای اتباع عراقی نمی باشد.  مجموعه کارت سبز با ارائه خدمات ثبت نام لاتاری برای اتباع عراقی عزیز در خدمت شما عزیزان می باشد.