ویزای سرمایه گذاری EB-5 برای سرمایه گذارانی است که قصد دارند بین 900 هزار تا 1 میلیون و 800 هزار دلار در اقتصاد ایالات متحده سرمایه گذاری کنند. دارندگان ویزای سرمایه گذاری EB-5 مجازند بدون نیاز به پیدا کردن کارفرما در ایالات متحده امریکا، زندگی، تحصیل یا کار کنند و از حق بازنشستگی برخوردار شوند.

در صورتیکه قصد دارید برای ویزای سرمایه گذاری EB-5 امریکا اقدام کنید، باید سرمایه گذاری بسیار قابل توجهی در ایالات متحده انجام دهید. بنابراین، این ویزا برای افراد ثروتمندی که به دنبال گرفتن ویزای مهاجرتی آمریکا و گرین کارت ایالات متحده هستند، مناسب است.