برای تصاویر مناسب ثبت نام لاتاری گرین کارت ایالات متحده نیاز به کمک دارید؟

برای بسیاری از افراد که می خواهند در زمان ثبت نام لاتاری اقدام به نام نویسی کنند، تهیه تصویر مناسب ثبت نام (عکس مخصوص لاتاری) که هیچ مشکلی نداشته و با آپلود مورد قبول واقع شود، کمی دشوار است. مجموعه کارت سبز به شما  کمک می کند تا بتوانید عکس مناسب با شرایط لاتاری را برای ثبت نام ارسال نمایید.

ویزگی های عکس لاتاری

عکس لاتاری مناسب