هزینه ثبت نام لاتاری 1403

با نزدیک شدن زمان ثبت نام لاتاری 2026، کسب اطلاعات در زمینه لاتاری و دریافت گرین کارت آمریکا امری ضروری به حساب می آید. همچنین استفاده از مجموعه ای معتبر در زمینه ثبت نام شما، یکی از مهم ترین رکن های ثبت نام است.

زیرا در صورت ثبت نام غیر اصولی شما توسط مجموعه نامعتبر و بروز اشکال در روند ثبت نام باعث حذف شانس شما در طی دوره خواهد شد و از روند قرعه کشی توسط اداره مهاجرت کنار خواهید رفت.

به همین منظور مجموعه کارت سبز با دریافت هزینه ثبت نام لاتاری، ثبت نام شما را به صورت اصولی انجام خواهد داد تا بتوانید شانس خود را برای دریافت گرین کارت آمریکا بیازمائید. لازم به ذکر است که هزینه دریافتی در ازای خدمات مختلفی است که مجموعه کارت سبز در خدمت متقاضی محترم قرار می دهد.

هزینه ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا

هزینه ثبت نام لاتاری