اولین مرحله برای شرکت در قرعه کشی لاتاری گرین کارت آمریکا، تکمیل فرم ds 5501 (یعنی همان فرم اولیه ثبت نام لاتاری) است. در این فرم، فرد متقاضی باید مشخصات فردی خود و افراد زیر مجموعه اش را تکمیل و در پایان کد رهگیری ثبت نامش را دریافت کند تا بتواند در زمان اعلام نتایج، با استفاده از آن نتیجه ثبت نامش را چک کند.

اگر چه همه افراد حتی با اطلاعات اشتباه می توانند فرم ثبت نام لاتاری را تکمیل نمایند و کدرهگیری دریافت کنند، اما این قبیل از افراد چون در صورت برنده شدن باید فرم تقاضانامه ویزای مهاجرتی آمریکا (ds-260) را پر کنند و کلیه مدارکشان را به سفارت ارایه نمایند و در مصاحبه شرکت کنند، در پایان نمی توانند ویزا بگیرند. در واقع اتمام مراحل فرم ثبت نام لاتاری یا همان فرم ds 5501 و دریافت کد رهگیری به معنای صحت ثبت نام شما نیست.