ارزیابی مهاجرت

ایالت میسیسیپی (ایالت مهمانپذیری) از جمله ایالت های امریکا به شمار می‌رود. این ایالت از طرف شرق با ایالت آلاباما، از طرف شمال با ایالت تنسی، از طرف غرب با ایالت‌های آرکانزاس و لوئیزیانا و از طرف جنوب با خلیج مکزیک هم مرز است. مساحت ایالت میسیسیپی ۱۲۵،۴۴۳ کیلومترمربع و جمعیت آن بیشتر از ۲،۹۲۱،۰۰۰ نفر است. پایتخت و بزرگترین شهر این ایالت شهر جکسون است.

لازم به ذکر است که ایالت میسیسیپی نسبت به سایر ایالت‌های کشور آمریکا از تولید ناخالص داخلی کمتری برخوردار می‌باشد.