ویزای تحصیلی امریکا یکی از انواع ویزاهای غیرمهاجرتی این کشور است. به طور کل، هر فردی که تمایل دارد وارد ایالات متحده امریکا شود، چه قصد داشته باشد به طور موقتی در انجا سکونت کند چه بخواهد مادام العمر به امریکا مهاجرت نماید، می بایست ویزای امریکا را دریافت کند. در این راستا، برای تحصیل در ایالات متحده، ویزای تحصیلی امریکا نیاز است. در واقع، متقاضیانی که در یکی از دانشگاه ها و یا موسسات آموزشی ایالات متحده پذیرش گرفته اند، برای ورود به این کشور، می بایست ویزای تحصیلی بگیرند.

بنابراین برای تحصیل در امریکا، تنها اپلای و گرفتن پذیرش از یکی از مراکز تحصیلی این کشور کافی نیست و تضمین کننده تحصیل در این کشور نیست. متقاضی موظف است علاوه بر اپلای و پذیرش از یکی از دانشگاه ها و موسسات آموزشی ایالات متحده، برای ویزای دانشجویی امریکا یا ویزای تحصیلی اقدام کند و نظر آفیسر مصاحبه کننده را نیز جلب کند. لذا تا زمانی که ویزای خود را نگرفته‌اید برای خرید بلیط و دیگر برنامه‌های سفر خود اقدام نکنید.