ویزای نامزدی آمریکا به عنوان یک ویزای غیرمهاجرتی به نامزد خارجی یک شهروند آمریکایی اجازه می دهد تا به ایالات متحده سفر کند و با نامزد آمریکایی خود در عرض 90 روز پس از ورود به آمریکا ازدواج کند. سپس شهروند ایالات متحده می تواند برای همسر خود درخواست ویزای ازدواج دهد و اقامت دائم امریکا را برای او بگیرد.

از اینرو، چون ویزای نامزدی به شخص اجازه می دهد برای مدت زمان کوتاهی در امریکا اقامت داشته باشد و با یک شهروند امریکایی ازدواج کند و پس از آن برای گرفتن گرین کارت امریکا اقدام کند، متقاضی ویزای نامزدی، می بایست برخی از شرایط مهاجرت به آمریکا را داشته باشد.