خدمات ویرایش عکس لاتاری

برای ثبت نام در لاتاری گرین کارت آمریکا، یکی از الزامات، داشتن عکس استاندارد لاتاری می باشد. در صورتی که عکس ارسالی از شرایط لازم برخوردار نباشد، اگرچه ثبت نام به صورت کامل انجام خواهد شد، اما شخص از روند قرعه کشی حذف خواهد شد. بنابراین نحوه گرفتن و ویرایش عکس لاتاری بسیار مهم خواهد بود. به همین منظور مجموعه کارت سبز، ویرایش عکس شما را با بهترین هزینه ممکن و در اسرع وقت، طبق ضوابط ویرایش می کند.

برای ثبت درخواست ویرایش عکس لاتاری روی گزینه زیر کلیک کنید: