ارزیابی شغلی بین المللی چیست و چرا انجام این امر ضروریست؟

اگر شما در حال مهاجرت به کشوری دیگر هستید و یا قصد دارید در خارج از کشور، شغل پیدا کنید، می بایست در ابتدا از موارد پیش رو آگاهی کسب کنید. باید بدانید آیا شغل مورد نظر شما مورد نیاز آن کشور است یا خیر؟ درآمد شغلتان به چه صورت خواهد بود ؟ آیا مدارک و مستندات شما برای یافتن شغلی در کشور دلخواه کافی هستند و یا می بایست به دنبال گرفتن مدارک جدید باشید؟ برای استخدام در خارج از کشور چه دوره هایی را باید بگذرانید و در چه آزمون هایی باید شرکت و چه حد نصابی میبایست کسب کنید.

ارزیابی شغلی بین المللی یعنی پس از بررسی همه مستندات شغلی شما، در مورد شغل مورد نظرتان در جامعه هدف، آگاهی کسب کنید و بدانید که آیا برای کار در شرکت های بین المللی خارج از مرز و بوم خودتان صلاحیت لازم رو دارید یا خیر. بدین ترتیب، در صورت واجد شرایط بودن، می توانید با اطمینان برای یافتن شغل مورد نظر اقدام نمایید و اگر بعضی از فاکتورهای لازم رو نداشتید بتوانید در زمان مناسب، نواقص موجود را رفع کنید.