بسیاری از افرادی که برای دریافت ویزا به سفارت های مختلف مراجعه نموده اند میدانند که باید عکس مناسبی که مورد تایید سفارت باشد را همراه خود داشته باشند و در صورت فقدان عکس یا وجود نقصی در آن، با مشکلات بزرگی در روند دریافت ویزای خود مواجه خواهند شد.
حتما با خود فکر میکنید که عکس بیومتریک سفارت باید چه خصوصیات یا ویژگی هایی از نظر رنگ ، کیفیت،حجم و … داشته باشد؟ و از کجا میتوان این عکس رو تهیه کرد.
مجموعه کارت سبز با ارائه خدمات عکاسی سفارت میتواند در این زمینه همراه شما باشد.