مکاتبات رسمی لاتین

شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید به شخصی یا مرکزی در خارج از کشور نامه یا ایمیل بفرستید. اگر از دانش زبانی کافی برای نگارش برخوردار نباشید مسلما با مشکل رو به رو می شوید. بارها مشاهده شده افراد برای دانشگاه یا شغلی در خارج از کشور اقدام کرده اند. اما به دلیل وجود اشکال در متن نامه یا ایمیل ارسالیشان فرصت خود را از دست داده اند. زیرا ترجمه تحت اللفظی و لغت به لغت متن از فارسی به انگلیسی باعث می شود که مخاطب شما منظور شما را درست متوجه نشود. در این راستا، کارت سبز با هدف یاری به مخاطبان سراسر کشور بخش مکاتبات رسمی لاتین راه اندازی کرده است.

در این بخش، شما می توانید متن فارسی نامه یا ایمیل خود را تایپ و ارسال نمایید. کارشناسان کارت سبز پس از بررسی نسبت به انجام سفارش شما اقدام خواهند کرد. در نهایت، شما می توانید متن یا نامه خود را به زبان انگلیسی استاندارد دریافت خواهید کرد.