اخبار لاتاری، اطلاعیه های گرین کارت و ویزاهای آمریکا و کانادا در کارت سبز

روند کاری سفارت های آمریکا

/
  اکنون که برندگان لاتاری درصدد انتخاب سفارت مناسب برای …

اولویت برندگان برای مصاحبه و تکمیل مدارک

/
  اولویت برندگان برای مصاحبه و تکمیل مدارک: در شرا…

سال نو مبارک

/
‎هیچ سال نویی ایده آل نخواهد بود، ‎مگر این که تو تصمیم بگیری اون رو …