اخبار لاتاری، اطلاعیه های گرین کارت و ویزاهای آمریکا در کارت سبز

فرمان اجرایی جدید جو بایدن

/
در فرمان جدید بایدن ذکر شده است، متقاضیان ویزایی که هنوز ب…

پکیج مکمل برندگان لاتاری چیست؟

/
⬅️برندگان لاتاری 2021 که فرمتان را ارسال کردید، حتی اگر …

پکیج امور برندگان لاتاری چیست ؟

/
⬅️ برندگان لاتاری 2021 که هنوز کارتون رو شروع نکردید،…

سنت شکنی در مراسم تحلیف جو بایدن

/
مراسم تحلیف جو بایدن،…