ارزیابی مهاجرت

هدف فرم I-134 چیست؟

فرم I-134 در پرونده افرادی استفاده خواهد شد که فاقد شرایط برخورداری از خدمات عمومی (public charge) هستند اما لازم نیست فرم I-864 را به نمایندگی از خود ثبت کنند.

به صلاحدید وزیر امنیت میهن (و یا در موارد مهاجرتی، صلاحدید دادستان کل)، پذیرش افراد بیگانه مشمول برخورداری از خدمات عمومی به مجرد ارسال اوراق قرضه یا دیگر انواع تعهدات مجاز است. تعهد تعیین‌شده در بخش 213 از قانون INA،  فرم I-134 است.

فرم I-134

معرفی فرم I-134

تکمیل استشهادنامه

اگر اسپانسر بیش از یک فرد بیگانه هستید باید برای هر فرد فرم I-134 را به طور جداگانه با نام کامل خود امضا و ارسال کنید.

طبق قانون مجازات گواهی دروغ ایالات متحده، نیازی به امضای فرم I-134 در دفتر اسناد رسمی و یا محضری کردن فرم پس از امضا نیست.

امضا: هر استشهادنامه باید امضا و ثبت شود. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده هیچ مهر یا نام تایپ‌ شده‌ای را به جای امضاهای این استشهادنامه نخواهد پذیرفت. اگر کمتر از 14 سال دارید، والدین یا قیم قانونی به نمایندگی از شما استشهادنامه را امضا می‌کنند. قیم قانونی به نمایندگی از فرد ناتوان ذهنی نیز استشهادنامه را امضا می‌کند.

کپی: لازم است کپی خوانا و واضح از مدارک و اسناد مورد نیاز را تهیه و ارسال کنید مگر آنکه دستورالعمل‌ها به طور مشخص ارسال اصل مدرک را خواسته باشند. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده می‌تواند اصل مدارک را در زمان ثبت یا هر زمان دیگری طی روند بررسی درخواست یا دادخواست تقاضا کند. اصل مدارک پس از بررسی خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به شما بازگردانده خواهد شد.

ترجمه: در صورت ارسال مدارک به زبان غیرانگلیسی، باید ترجمه کامل آن به زبان انگلیسی را نیز ارسال کنید. صحت و دقت نسخه ترجمه شده مدارک و همچنین تسلط مترجم به زبان انگلیسی باید توسط مترجم گواهی شود.

نکته بسیار مهم: اگر اسپانسر افراد بیگانه‌ای هستید که از آنها فرم I-864 درخواست شده، از فرم I-134 استفاده نکنید.

شواهد حمایتی

شما به عنوان اسپانسر باید نشان دهید که درآمد یا منابع مالی کافی برای حمایت از فرد بیگانه طی اقامت او درایالات متحده خواهید داشت تا از خدمات عمومی استفاده نکند. این شواهد شامل کپی هرکدام از مدارک مطابق با شرایط شما در لیست زیر است. عدم ارائه شواهد درآمد یا منابع مالی کافی می‌تواند منجر به رد درخواست ویزای فرد بیگانه یا اخراج او از ایالات متحده شود.

کپی مدارک درآمد و منابع مالی را طبق دستورالعمل های زیر ارسال کنید:

1 . اظهارات مسئول بانک یا دیگر موسسات مالی با ذکر جزئیات زیر درباره حساب بانکی:

 • تاریخ افتتاح حساب
 • میزان کل سپرده در سال گذشته
 • تعادل فعلی

2 . اظهارات کارفرما در سربرگ تجاری شامل:

 • تاریخ و نوع اشتغال
 • دستمزد پرداختی
 • موقتی یا دائم‌بودن موقعیت

3 . در صورت خویش‌فرمایی:

 • کپی آخرین اظهارنامه مالیات بر درآمد ثبت‌شده
 • گزارش رتبه‌بندی تجاری

4 . لیست شماره سریال و ارزش اوراق قرضه

اسپانسر و مسئولیت ذینفع

بنابر بخش 213 قانون اگر فردی که اسپانسر او هستید از خدمات عمومی استفاده کند، نهاد ارائه‌دهنده این کمک‌ها می‌تواند برای تعقیب قضایی شما به منظور بازپرداخت کمکی‌های خدمات عمومی اقدام کند.

مدارک درآمد و منابع

فرد بیگانه مایل به دریافت درآمد امنیتی اضافی باید مدارک درآمد و منابع خود و اسپانسرش شامل اطلاعات ارائه شده در درخواست مربوطه را در اختیار اداره تامین اجتماعی بگذارد. همچنین برای دریافت کمک موقت برای خانواده‌های نیازمند و کوپن غذایی باید اطلاعات مشابه را به آژانس کمک‌های عمومی دولت ارائه کند.

وزیر بهداشت و خدمات انسانی و وزیر کشاورزی می‌توانند کپی چنین پرونده‌هایی را که به خدمات شهروندی و مهاجرت یا وزارت امور خارجه ایالات متحده ارسال شده‌اند را تهیه کرده و در اختیار آژانس کمک‌های عمومی دولت قرار دهد.

بررسی اطلاعات

بررسی اولیه: خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده پس از دریافت استشهادنامه، کامل‌بودن آن را بررسی خواهد کرد. اگر نقصی در تکمیل این استشهادنامه وجود داشته باشد، خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده و یا وزارت امور خارجه استشهادنامه شما را رد یا نفی خواهد کرد.

درخواست ارائه اطلاعات بیشتر: ممکن است به منظور بررسی بهتر استشهادنامه، اطلاعات و مدارک بیشتر و یا اصل مدارک و اسناد از شما خواسته شود. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده اصل مدارک و اسناد را پس از بررسی به شما بازمی‌گرداند.

درخواست شرکت در مصاحبه: ممکن است از شما خواسته شود تا برای شرکت در مصاحبه بر اساس اشتشهادنامه در دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده حاضر شوید. در زمان مصاحبه یا حضور در دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده، اثر انگشت، عکس و امضای خود را برای تایید هویت یا به‌روزرسانی بررسی‌های امنیتی ارائه می‌کنید.

تصمیم‌گیری: تصمیم‌گیری راجع به فرم I-134 شامل تعیین صلاحیت شما برای برخورداری از مزایای مهاجرتی است. خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده تصمیم خود را به طور کتبی به شما اعلام می‌کند.

مجازات‌ها

اگر آگاهانه و یا عمدا واقعیتی را جعل یا پنهان کنید و یا همراه با فرم I-134 خود مدرک اشتباه یا جعلی ارسال کنید، فرم و درخواست شما برای دیگر مزایای مهاجرتی رد خواهد شد. علاوه بر این با مجازات‌های مقررشده در قانون روبرو می‌شوید و تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.

مدارک مورد نیاز اسپانسر برندگان لاتاری

 1. تکمیل و امضای فرم I-134
 2. کپی فرم‌های مالیاتی 3 سال آخر که اسپانسر باید پرداخت کرده باشد
 3. کپی پاسپورت آمریکایی اسپانسر
 4. نامۀ اشتغال به کار اسپانسر با ذکر درآمد سالیانه
 5. نامه مانده حساب بانکی اسپانسر با مهر بانک مربوطه