آمار لاتاری ایران و جهان

آمار و ارقام برندگان لاتاری و اسامی برندگان لاتاری در ایران

اداره مهاجرت امریکا هر ساله از بین متقاضیان اخذ گرین کارت از سراسر دنیا لاتاری (قرعه کشی) برگزار می کند. به 55000 نفر از سراسر دنیا گرین کارت و ویزای امریکا اعطا می نماید که تکلیف برندگان در ماه May هر سال میلادی مشخص می شود. لیست کشورهای مجاز به ثبت نام و ظرفیت پذیرش از هر کشور هر ساله از پیش تعیین می شود، که این لیست و ظرفیت اعلام شده معمولا دستخوش تغییراتی می شود.

با این وجود، نام کشور ما ایران هر ساله در این لیست قرار دارد. از آنجاییکه تعداد افراد ایرانی که هرسال از طریق غیرلاتاری به آمریکا مهاجرت می نمایند کمتر از مهاجران کشورهای دیگر است، ایران از سهمیه خوبی در لاتاری برخوردار است. در لاتاری 2017 و لاتاری 2016 ایران به ترتیب 2106 و 2788 ویزای اقامت دائم را از آن خود کرده است. همچنین ایران در میان دیگر کشورها از نظر تعداد ویزا پیشتاز بوده است و تعداد برندگان لاتاری در ایران حائز اهمیت بوده اند. ایرانیان مقیم کشورهای دیگر هم می توانند از طریق برگ سبز در لاتاری و امریکا شرکت کنند. همچنین اتباع افغانستانی مقیم ایران هم مجاز به شرکت در لاتری آمریکا، از طریق ایران هستند.